Corona Virus

China

Total Confirmed
85,048
Total Deaths
4,641
Total Recovered
79,846
Active
561

Province/Region Confirmed Deaths Recovered Update
Hubei 68,135 4,512 63,623
Guangdong 1,648 8 1,634
Hong Kong 1,431 7 1,197
Henan 1,276 22 1,254
Zhejiang 1,269 1 1,267
Hunan 1,019 4 1,015
Anhui 991 6 985
Heilongjiang 947 13 934
Jiangxi 932 1 931
Beijing 929 9 669
Shandong 792 7 785
Shanghai 722 7 689
Jiangsu 654 0 654
Sichuan 599 3 587
Chongqing 582 6 575
Fujian 363 1 361
Hebei 349 6 339
Shaanxi 321 3 314
Guangxi 254 2 252
Inner Mongolia 245 1 237
Tianjin 202 3 195
Shanxi 200 0 198
Yunnan 187 2 183
Hainan 171 6 165
Gansu 167 2 162
Liaoning 164 2 150
Jilin 155 2 153
Guizhou 147 2 145
Xinjiang 76 3 73
Ningxia 75 0 75
Macau 46 0 45